గోవులో దేవతలు

గోక్షీరములో చతుర్బా ముద్రాలుంటాయి. ఆవు కొమ్ముల చివరి భాగంలో మూడు కోట్ల యాభై లక్షల తీర్ధాలు ఉంటాయి. ఆవు మొదటిలో శివుడు ఉంటాడు.కనుక శివ నామాలు కానీ, బిల్వ దళాలతో కానీ, మల్లెపూలతో కానీ పూజిస్తే ఈశ్వరుణ్ణి పూజించిన ఫలితముంటుంది. గోవు …

Read More

ప్రత్యేకతల సమాహారం మహానంది

కర్నూలు జిల్లాలో నేలవైవున్న ఈ మహానంది క్షేత్రం భక్తుల కోవెలగా వర్ధిల్లుతోంది. ఎనిమిది నందులతో భక్తులను అశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ క్షేత్రం అనేక విశేషాలు, వింతలను కలిగివుంది. ప్రధమ నంది, నాగానంది, వినాయక నంది, శివానంది, సూర్యనంది,విష్ణు నందిన, సోమనంది అనే …

Read More